Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ZASADY NABORU

„Żołnierzem zawodowym może być osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej”.

Kadra zawodowa Sił Zbrojnych dzieli się na:

 1. korpus oficerów zawodowych;
 2. korpus podoficerów zawodowych;
 3. korpus szeregowych zawodowych.

Zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej ustala wojskowa komisja lekarska, która wydaje w tej sprawie orzeczenie.
Od kandydatów na żołnierza zawodowego wymagane są następujące cechy osobowości, predysponujące do tego zawodu:

 • odwaga,
 • uczciwość, 
 • poczucie odpowiedzialności, 
 • samodzielność, 
 • kreatywność, 
 • inicjatywa, 
 • wymagalność, 
 • lojalność, 
 • kultura osobista, 
 • opanowanie.

KORPUS SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH

  Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, określa nową pragmatykę zawodowej służby wojskowej, w tym między innymi, zasady powoływania do zawodowej służby wojskowej, przebiegu tej służby oraz zwalniania z pełnienia służby.Korpus szeregowych zawodowych obejmuje docelowo wszystkie stanowiska młodszych specjalistów, kierowców zasadniczej służby wojskowej, wymagających długotrwałego kosztownego szkolenia. Szeregowi zawodowi obejmują także część stanowisk dotychczas przewidzianych dla podoficerów zawodowych.

Do korpusu szeregowych zawodowych może być powołany:
 
1.  Żołnierz rezerwy, który posiada:

 • ukończone gimnazjum,
 • przygotowanie zawodowe,
 • odbytą służbę wojskową,
 • niezbędne kwalifikacje na stanowisku, na jakim ma pełnić służbę.
  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu
Królewiecka 167a
82-300 Elbląg
tel. 261313480
fax. 261312488
wkuelblag@ron.mil.pl

  
 • BIP