Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
LEGIA AKADEMICKA

Ministerstwo Obrony Narodowej wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchamia program ''Legia Akademicka'' reaktywując ideę ochotniczego szkolenia studentów.

  Program zakłada ochotnicze szkolenie studentów w wytypowanych uczelniach wyższych na podstawie art. 100 ust. 1 i 1a ustawy o powszechnym obowiązku obrony po zakończeniu której mianuje się ochotnika na stopień kaprala rezerwy. Program pilotażowy przewiduje również uruchomienie modułu oficerskiego w następnym roku akademickim dla ochotników, którzy zostali podoficerami rezerwy.

DECYZJA Nr 48/MON z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej.


WYBRANA LISTA UCZELNI UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE "LEGIA AKADEMICKA" na terenie województw warmińsko-mazurskiego i sąsiednich:

Województwo warmińsko-mazurskie:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Województwo pomorskie:

 • Akademia Pomorska w Słupsku;
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku;
 • Uniwersytet Gdański.

Województwo kujawsko-pomorskie:

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy;

  Szkolenie składać się będzie z części teoretycznej – realizowanej na uczelni w ramach ok. 30 godzin lekcyjnych, oraz praktycznej – w wytypowanych jednostkach wojskowych oraz ośrodkach szkolenia w czasie tzw. przerwy wakacyjnej, w dwóch turach po 6 tygodni. Każda tura z kolei składa się z dwóch modułów:

 • moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi
 • moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

  Program pilotażowy przewiduje również uruchomienie modułu oficerskiego w następnym roku akademickim dla ochotników, którzy zostali podoficerami rezerwy realizowane w formie kursu przygotowującego do egzaminu na oficera. Będą mogli wziąć udział także absolwenci szkół średnich, którzy w ramach pilotażowego programu klas mundurowych ukończą szkolenie podstawowe będą mogli rozpocząć szkolenie wojskowe na studiach od razu od modułu podoficerskiego.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem:

tel.:261 312 435

lub na stronie >>> Kliknij aby przejść do strony <<<

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu
Królewiecka 167a
82-300 Elbląg
tel. 261313480
fax. 261312488
wkuelblag@ron.mil.pl

  
 • BIP