czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KURSY KADRY REZERWY
ROZPOCZYNA SIĘ NABÓR NA SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 2018 ROKU

  W Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu trwa nabór na 12-sto miesięczne szkolenie oficerów na potrzeby jednostek wojsk Obrony Terytorialnej. Do 15.05.2018 r. należy złożyć wnioski do departamentu kadr za pośrednictwem właściwego WKU. Szkolenie skierowane jest do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł zawodowy magister lub równorzędny.
     
       Szczegółowe informacje zawarte są na stronie:
lub pod numerem tel. 261-312-477
 
 

KURSY KADRY REZERWY


   W roku 2019 istnieje możliwość odbycia przeszkolenia kursowego kadry rezerwy na kursach oficerskich (dowódca plutonu i oficer) oraz podoficerskich (dowódca drużyny).

Na kursy oficerskie będą kierowani kandydaci, którzy spełniają następujące wymagania:

 • posiadają wykształcenie wyższe,
 • są żołnierzami rezerwy i odbyli czynną służbę wojskową,
 • posiadają specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni w czasie kursu,
 • wiek do 40 lat.

Na kursy podoficerskie kierowani będą kandydaci, którzy:

 • posiadają stopień szeregowego rezerwy lub starszego szeregowego rezerwy i spełniają warunki do mianowania na stopień kaprala w korpusie podoficerskim,
 • odbyli: zawodową (kontraktową) służbę wojskową, zasadniczą (nadterminową) służbę wojskową, służbę przygotowawczą lub przeszkolenie wojskowe,
 • posiadają specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni w czasie kursu,
 • wiek do 40 lat.

Szczegółowy plan kursowego przeszkolenia kadry rezerwy przedstawia poniższa tabela:

KURSY OFICERSKIE - 8 oficerów

Termin

Ilość

Funkcja/SW

Ośrodek szkolenia

Uwagi

07.01.-29.03.

1

DOWÓDCA PLUTONU/OFICER  -30A01

AWL Wrocław

 

14.01.-05.04.

1

DOWÓDCA PLUTONU/OFICER  -28B01

WAT Warszawa

 

08.04.-28.06.

3

DOWÓDCA PLUTONU               -20B02

AWL Wrocław

 

08.04.-28.06.

1

DOWÓDCA PLUTONU               -32A01

AWL Wrocław

 

16.09.-06.12.

1

DOWÓDCA PLUTONU/OFICER  -30B01

WAT Warszawa

 

16.09.-06.12

1

DOWÓDCA PLUTONU/OFICER  -32B01

WAT Warszawa

 

Kurs doskonalenia dla oficerów – 4 oficerów

06.05.–04.06.

1

OFICER-20D01

WAT Warszawa

 

27.05.-14.06.

1

OFICER-54B01/54C01

ASW Warszawa

 

07.10.-05.12.

2

OFICER  SZTABU BATALIONU – 20B03

ASW Warszawa

 

KURSY PODOFICERSKIE - 4 podoficerów

Termin

Ilość

Funkcja/SW

Ośrodek szkolenia

      Uwagi

07.01.-22.03.

1

DOWÓDCA DRUŻYNY -20B23

SP WLąd Poznań

 

02.09.-15.11.

1

DOWÓDCA DRUŻYNY -20B23

SP WLąd Poznań

 

02.09.-15.11.

1

DOWÓDCA DRUŻYNY -20D25

SP WLąd Poznań

 

02.09.-15.11.

1

TECHNIK – 22G24/22G23

SP Dęblin

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uwaga: Wnioski na wyżej wymienione kursy można składać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Elblągu.Szczegółowych informacji udziela spec. Wiesław BEDNARSKI, tel.: 261 313 475.


Dodatkowe informacje:

 • głównym celem przedmiotowego szkolenia jest gromadzenie odpowiednio wyszkolonych rezerw osobowych na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych RP,

Otrzymanie stopnia oficerskiego w rezerwie nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej, niemniej jednak nie można wykluczyć, iż tacy żołnierze mogą zostać powołani do okresowej lub zawodowej służby wojskowej.


MATERIAŁY I WNIOSKI DO POBRANIA

 


  
 • BIP
pdf

  
 • BIP