Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KURSY KADRY REZERWY
ROZPOCZYNA SIĘ NABÓR NA SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 2018 ROKU

  W Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu trwa nabór na 12-sto miesięczne szkolenie oficerów na potrzeby jednostek wojsk Obrony Terytorialnej. Do 15.05.2018 r. należy złożyć wnioski do departamentu kadr za pośrednictwem właściwego WKU. Szkolenie skierowane jest do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł zawodowy magister lub równorzędny.
     
       Szczegółowe informacje zawarte są na stronie:
lub pod numerem tel. 261-312-477

KURSY KADRY REZERWY


   W roku 2018 istnieje możliwość odbycia przeszkolenia kursowego kadry rezerwy na kursach oficerskich (dowódca plutonu i oficer) oraz podoficerskich (dowódca drużyny).

Na kursy oficerskie będą kierowani kandydaci, którzy spełniają następujące wymagania:

 • posiadają wykształcenie wyższe,
 • są żołnierzami rezerwy i odbyli czynną służbę wojskową,
 • posiadają specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni w czasie kursu,
 • wiek do 40 lat.

Na kursy podoficerskie kierowani będą kandydaci, którzy:

 • posiadają stopień szeregowego rezerwy lub starszego szeregowego rezerwy i spełniają warunki do mianowania na stopień kaprala w korpusie podoficerskim,
 • odbyli: zawodową (kontraktową) służbę wojskową, zasadniczą (nadterminową) służbę wojskową, służbę przygotowawczą lub przeszkolenie wojskowe,
 • posiadają specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni w czasie kursu,
 • wiek do 40 lat.

Szczegółowy plan kursowego przeszkolenia kadry rezerwy przedstawia poniższa tabela:

KURSY OFICERSKIE - 6 oficerów

Termin

Ilość

Funkcja/SW

Ośrodek szkolenia

08.01 - 30.03

1

Dowódca plutonu/30A01

WSOWL Wrocław

08.01 - 30.03

1

Dowódca plutonu/38A01

09.04 – 29.06

1

Dowódca plutonu/38C01

 09.04 – 29.06

1

  Oficer/54B01/54C01

 09.04 – 29.06

2

  Dowódca plutonu/20B03

 03.09 – 23.11

1

  Dowódca plutonu/20B01

 03.09 – 23.11

1

  Dowódca plutonu/20B02

 03.09 – 23.11

1

  Dowódca plutonu/20D01

 19.02 – 11.05

1

  Dowódca plutonu/28B01

WAT Warszawa

KURSY PODOFICERSKIE - 3 podoficerów

Termin

Ilość

Funkcja/SW

Ośrodek szkolenia

08.01 - 23.03

1

Podoficer/38A21

SP MW Ustka

24.09 - 07.12

1

Podoficer/28B33

24.09 - 07.12

1

Ratownik medyczny/40H21

SPWLąd Poznań

 

Zołnierze rezerwy zainteresowani odbyciem w trybie ochotniczym kursu oficerskiego ( w ramach przeszkalania kadr rezerw) w korpusie żandarmerii wojskowej proszę o zgłaszanie się w terminie do 31.12.2017 r. do WKU w Elblągu lub skontaktować się z spec. Wiesław BEDNARSKI, tel.: 261 313 475.

Uwaga: Wnioski na wyżej wymienione kursy można składać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Elblągu.Szczegółowych informacji udziela spec. Wiesław BEDNARSKI, tel.: 261 313 475.


Dodatkowe informacje:

 • głównym celem przedmiotowego szkolenia jest gromadzenie odpowiednio wyszkolonych rezerw osobowych na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych RP,

Otrzymanie stopnia oficerskiego w rezerwie nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej, niemniej jednak nie można wykluczyć, iż tacy żołnierze mogą zostać powołani do okresowej lub zawodowej służby wojskowej.


MATERIAŁY I WNIOSKI DO POBRANIA

 


  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu
Królewiecka 167a
82-300 Elbląg
tel. 261313480
fax. 261312488
wkuelblag@ron.mil.pl