Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KURSY KADRY REZERWY

 

 KURSY KADRY REZERWY


   W roku 2020 istnieje możliwość odbycia przeszkolenia kursowego kadry rezerwy na kursach oficerskich (dowódca plutonu i oficer) oraz podoficerskich (dowódca drużyny).

Na kursy oficerskie będą kierowani kandydaci, którzy spełniają następujące wymagania:

 • posiadają wykształcenie wyższe,
 • są żołnierzami rezerwy i odbyli czynną służbę wojskową,
 • posiadają specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni w czasie kursu,
 • wiek do 40 lat.

Na kursy podoficerskie kierowani będą kandydaci, którzy:

 • posiadają stopień szeregowego rezerwy lub starszego szeregowego rezerwy i spełniają warunki do mianowania na stopień kaprala w korpusie podoficerskim,
 • odbyli: zawodową (kontraktową) służbę wojskową, zasadniczą (nadterminową) służbę wojskową, służbę przygotowawczą lub przeszkolenie wojskowe,
 • posiadają specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni w czasie kursu,
 • wiek do 40 lat.

Szczegółowy plan kursowego przeszkolenia kadry rezerwy na 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

KURSY OFICERSKIE - 10 oficerów

Termin

Ilość

Funkcja/SW

Ośrodek szkolenia

Uwagi

07.01.-27.03

1

DOWÓDCA PLUTONU -30B03

AWL Wrocław

 

07.01.-27.03

1

DOWÓDCA PLUTONU / OFICER -30A01

AWL Wrocław

 

20.01.-10.04

1

DOWÓDCA PLUTONU / OFICER -38A01

MW Gdynia

 

06.04.-26.06

1

DOWÓDCA PLUTONU - 20B02

AWL Wrocław

 

31.08.-25.11

2

DOWÓDCA PLUTONU/OFICER  -32B01

LAW Dęblin

 

07.09.-27.11

1

DOWÓDCA PLUTONU/OFICER  -28B01

WAT Warszawa

 

07.09.-27.11

2

DOWÓDCA PLUTONU/OFICER  -32B01

 WAT Warszawa  

07.09.-27.11

1

 DOWÓDCA PLUTONU/OFICER  -38B05  WAT Warszawa  

Kurs doskonalenia dla oficerów – 2 oficerów

04.05.–02.06.

1

OFICER SZTABU BATALIONU - 20B01

ASW Warszawa

 

23.11.-22.12.

1

OFICER SZTABU BATALIONU - 20B01

ASW Warszawa

 

KURSY PODOFICERSKIE - 4 podoficerów

Termin

Ilość

Funkcja/SW

Ośrodek szkolenia

      Uwagi

07.01.-20.03.

1

DOWÓDCA DRUŻYNY -20B21

SP Poznań

 

07.09.-20.11.

1

DOWÓDCA DRUŻYNY -20B23

SP Poznań

 

07.09.-20.11.

2

PODOFICER - 30A21

SP Dęblin

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uwaga: Wnioski na wyżej wymienione kursy można składać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Elblągu.Szczegółowych informacji udziela spec. Wiesław BEDNARSKI, tel.: 261 313 475.


Dodatkowe informacje:

 • głównym celem przedmiotowego szkolenia jest gromadzenie odpowiednio wyszkolonych rezerw osobowych na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych RP,

Otrzymanie stopnia oficerskiego w rezerwie nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej, niemniej jednak nie można wykluczyć, iż tacy żołnierze mogą zostać powołani do okresowej lub zawodowej służby wojskowej.


MATERIAŁY I WNIOSKI DO POBRANIA

 


  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu
Królewiecka 167a
82-300 Elbląg
tel. 261313480
fax. 261312488
wkuelblag@ron.mil.pl

  
 • BIP