Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kontakt
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu
Królewiecka 167a
82-300 Elbląg
tel. 261313480
fax. 261312488
wkuelblag@ron.mil.pl

Godziny pracy WKU w Elblągu:
Poniedziałki w godzinach: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek w godzinach: 7:30 - 15:30

tel.: 261 313 480

 


 

Od 1 Sierpnia 2019 r. Wojskowy Komendant Uzupełnień przyjmuje interesantów w sprawie skarg, próśb i zażaleń:

 • w każdy wtorek w godzinach: 14:00 - 16:00 (Po uprzednim uzgodnieniu z nieetatowym inspektorem ds. skarg i wniosków tel. 261 - 312 - 475) - z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie przyjmuje interesantów w sprawie skarg, wniosków i petycji:

 • w każdy poniedziałek w godzinach: 09:00 - 11:00
 • dodatkowo w każdą środę w godzinach 15.30 - 17.00 (po uprzednim uzgodnieniu z Sekretarzem terminu przyjęcia tel. 261-32-18-49 ) - z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

 


Kierownictwo WKU

WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ
tel.: 261 313 470
wkuelblag@ron.mil.pl

________________________________________________

SZEF WYDZIAŁU
ZASTĘPCA WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ

tel.: 261 313 472

________________________________________________

SZEF WYDZIAŁU REKRUTACJI
tel.: 261 313 495
wkuelblag.rekrut@ron.mil.pl

________________________________________________

STARSZY INFORMATYK
tel.: 261 313 484
wkuelblag.informatyk@ron.mil.pl

________________________________________________

MŁODSZY INFORMATYK
tel.: 261 313 466
wkuelblag.informatyk@ron.mil.pl

________________________________________________

REFERENT PRAWNO - ADMINISTRACYJNY
tel.: 261 312 475
wkuelblag.refprawny@ron.mil.pl

________________________________________________


KANCELARIA JAWNA
tel: 261 312 444
fax: 261 312 488


 
WYDZIAŁ PLANOWANIA MOBILIZACYJNEGO I ADMINISTROWANIA REZERWAMI

Z-CA WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ
SZEF WYDZIAŁU
 
tel.: 261 312 437


________________________________________________

tel.: 261 312 465
Sprawy dotyczące:
 • Żołnierzy rezerwy będących na przydziałach mobilizacyjnych
 • Pracownicze przydziały mobilizacyjne
 • Szkolenie kursowe żołnierzy rezerwy
 • Mianowania na stopnie wojskowe żołnierzy rezerwy

 ________________________________________________
 
tel.: 261 312 465

Sprawy dotyczące:
 • Żołnierzy rezerwy będących na przydziałach mobilizacyjnych
 • Pracownicze przydziały mobilizacyjne
 ________________________________________________

tel.: 261 313 475

Sprawy dotyczące:
 • Militaryzacja
 • Żołnierzy rezerwy będących na przydziałach mobilizacyjnych
 • Pracownicze przydziały mobilizacyjne
________________________________________________

 
  
tel.: 261 313 476
  
Sprawy dotyczące:

 • Żołnierzy rezerwy nie bedących na przydziałach mobilizacyjnych
 • Reklamowanie od obowiązku służby wojskowej
 • Wydawanie książeczek wojskowych i zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej
 
________________________________________________

tel.: 261 313 483
Sprawy dotyczące:
 • Żołnierzy rezerwy nie będących na przydziałach mobilizacyjnych
 • Archiwum Wojskowej Komendy Uzupełnień
 • Wydawanie książeczek wojskowych i zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej
 • Obrona Cywilna
________________________________________________

 
 
tel.: 261 313 485
   E-mail: wkuelblag.swiadczenia@ron.mil.pl
  Sprawy dotyczące:

 • Uzupełniania jednostek wojskowymi środkami transportowymi i maszynami
 • Świadczenia osobiste i rzeczowe
________________________________________________

  
  
tel.: 261 312 463
   Sprawy dotyczące:

 • Uzgodnienia i współdziałanie z Jednostkami Wojskowymi, Terenowymi Organami Administracji Publicznej oraz instytucjami

________________________________________________

  
  
tel.: 261 312 437
   Sprawy dotyczące:

 • Zarządzanie kryzysowe

WYDZIAŁ REKRUTACJI

  SZEF WYDZIAŁU
   tel.: 261 313 495
________________________________________________

tel.: 261 312 530

Sprawy dotyczące:
 • WOT
 • Promocji Służby Wojskowej
 • Legia Akademicka
________________________________________________
 
tel.: 261 312 435
tel.: 261 313 490
Sprawy dotyczące:
 • Powoływania do zawodowej służby wojskowej
________________________________________________

tel.: 261 312 477
Sprawy dotyczące:
 • WOT
________________________________________________

tel.: 261 312 435

wkuelblag.opiekun@ron.mil.pl

Sprawy dotyczące:
 • Opiekun indywidualny osób poszkodowanych
 • Weterani
 • Rekonwersja
________________________________________________

tel.: 261 313 477
Sprawy dotyczące:
 • Służby przygotowawczej
________________________________________________

tel.: 261 313 481
Sprawy dotyczące:
 • Narodowych Sił Rezerwowych
 • Promocji Służby Wojskowej
 • Szkolnictwo Wojskowe

 


  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu
Królewiecka 167a
82-300 Elbląg
tel. 261313480
fax. 261312488
wkuelblag@ron.mil.pl

  
 • BIP