Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kontakt
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu
Królewiecka 167a
82-300 Elbląg
tel. 261313480
wkuelblag@ron.mil.pl

Przyjmowanie interesantów
Poniedziałki w godzinach: 7:30 - 17:00
Wtorek - Piątek w godzinach: 7:30 - 15:30

tel.: 261 313 480


Kierownictwo WKU

WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ
ppłk mgr Jerzy WIECZOREK
tel.: 261 313 470
wkuelblag@ron.mil.pl

________________________________________________

SZEF WYDZIAŁU
ZASTĘPCA WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ

mjr mgr Mirosław KALITA
tel.: 261 313 472

________________________________________________

SZEF WYDZIAŁU REKRUTACJI


tel.: 261 312 530
wkuelblag.rekrut@ron.mil.pl

________________________________________________

STARSZY INFORMATYK

inż. Zbigniew CELMER

tel.: 261 313 484
wkuelblag.informatyk@ron.mil.pl

________________________________________________

MŁODSZY INFORMATYK

inż. Krzysztof LENART

tel.: 261 313 466
wkuelblag.informatyk@ron.mil.pl

________________________________________________

REFERENT PRAWNO - ADMINISTRACYJNY

mgr Agnieszka KRUSIŃSKA
tel.: 261 312 475
wkuelblag.refprawny@ron.mil.pl

________________________________________________


KANCELARIA JAWNA

Małgorzata FRAJNY
fax: 261 312 488


 
WYDZIAŁ PLANOWANIA MOBILIZACYJNEGO I ADMINISTROWANIA REZERWAMI

Z-CA WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ
SZEF WYDZIAŁU

mjr mgr Mirosław KALITA
tel.: 261 313 472


________________________________________________
p. Mariola LEWANDOWSKA
tel.: 261 312 465
Sprawy dotyczące:
 • Żołnierzy rezerwy będących na przydziałach mobilizacyjnych
 • Pracownicze przydziały mobilizacyjne
 • Szkolenie kursowe żołnierzy rezerwy
 • Mianowania na stopnie wojskowe żołnierzy rezerwy

 ________________________________________________
 kpt. Jarosław FIEDUCIK
tel.: 261 312 465

Sprawy dotyczące:
 • Żołnierzy rezerwy będących na przydziałach mobilizacyjnych
 • Pracownicze przydziały mobilizacyjne
 ________________________________________________
 p. Wiesław BEDNARSKI 
tel.: 261 313 475

Sprawy dotyczące:
 • Militaryzacja
 • Żołnierzy rezerwy będących na przydziałach mobilizacyjnych
 • Pracownicze przydziały mobilizacyjne
________________________________________________

   p. Izabela JAWORSKA
  
tel.: 261 313 476
  
Sprawy dotyczące:

 

 • Żołnierzy rezerwy nie bedących na przydziałach mobilizacyjnych
 • Reklamowanie od obowiązku służby wojskowej
 • Wydawanie książeczek wojskowych i zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej
 
________________________________________________
p. Anna LISAK
tel.: 261 313 483
Sprawy dotyczące:
 • Żołnierzy rezerwy nie będących na przydziałach mobilizacyjnych
 • Archiwum Wojskowej Komendy Uzupełnień
 • Wydawanie książeczek wojskowych i zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej
 • Obrona Cywilna
________________________________________________

   p. Zbigniew BIEDRZYCKI
 
tel.: 261 313 485
   E-mail: wkuelblag.swiadczenia@ron.mil.pl
  Sprawy dotyczące:

 • Uzupełniania jednostek wojskowymi środkami transportowymi i maszynami
 • Świadczenia osobiste i rzeczowe
________________________________________________

   p. Marek SPŁOCHARSKI 
  
tel.: 261 312 463
   Sprawy dotyczące:

 • Uzgodnienia i współdziałanie z Jednostkami Wojskowymi, Terenowymi Organami Administracji Publicznej oraz instytucjami

________________________________________________

   kpt. Dariusz MOROZ
  
tel.: 261 312 437
   Sprawy dotyczące:

 • Zarządzanie kryzysowe

WYDZIAŁ REKRUTACJI

  SZEF WYDZIAŁU
 
   tel.: 261 312 530
________________________________________________

p. Jerzy KARWOWSKI
tel.: 261 313 490
Sprawy dotyczące:
 • Powoływania do zawodowej służby wojskowej
________________________________________________

p. Iwona ZALEWSKA
tel.: 261 312 477
Sprawy dotyczące:
 • Szkolnictwa wojskowego
 • WOT
________________________________________________

p. Katarzyna KROCZYK
tel.: 261 312 435

wkuelblag.opiekun@ron.mil.pl

Sprawy dotyczące:
 • Opiekun indywidualny osób poszkodowanych
 • Weterani
 • Rekonwersja
________________________________________________

p. Elżbieta KANTYPOWICZ - CZAPLICKA

tel.: 261 313 477
Sprawy dotyczące:
 • Służby przygotowawczej
________________________________________________

kpt. Dawid TRAPISZCZONEK
tel.: 261 313 495
Sprawy dotyczące:
 • Promocji Służby Wojskowej
________________________________________________

p. Małgorzata DRZYCIMSKA
tel.: 261 313 477
Sprawy dotyczące:
 • Narodowych Sił Rezerwowych
 • Promocji Służby Wojskowej

 


Przyjmowanie interesantów przez
Wojskowego Komendanta Uzupełnień w sprawie skarg,
próśb i zażaleń, w każdy poniedziałek
w godzinach:
14:00 - 16:00

Po uprzednim uzgodnieniu!

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu
Królewiecka 167a
82-300 Elbląg
tel. 261313480
fax. 261312488
wkuelblag@ron.mil.pl