Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
INFORMACJE OGÓLNE

Osoby zainteresowane odbyciem służby przygotowawczej, informujemy o naborze kandydatów w 2019 roku.

Planowane terminy szkoleń na potrzeby korpusu szeregowych, w terminie:

  • od 2 września do 20 grudnia - III turnus.


Ponadto informujemy, że osoby, które odbędą służbę przygotowawczą, mogą ubiegać się o opowołanie do zawodowej służby wojskowej.

Ochotnicy posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby nie podlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego, mogą pełnić na ich wniosek lub za ich zgodą służbę przygotowawczą. Służba przygotowawcza skierowana do osób które będą chciały zostać ochotniczo przeszkolone przez wojsko może ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej lub na tym zakończyć swoją przygodę z wojskiem.
 

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek bezpośrednio do Wojskowego Komendanta Uzupełnień. Do wniosku załącza się następujące dokumenty:

  • odpis, uwierzytelnioną kopię, elektroniczną kopię lub kopię świadectwa (dyplomu) potwierdzającego posiadane wykształcenie;
  • inne dokumenty mogące mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu

W przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie szkoły wyższej.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu
Królewiecka 167a
82-300 Elbląg
tel. 261313480
fax. 261312488
wkuelblag@ron.mil.pl

    
  • BIP