Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
INFORMACJE OGÓLNE


Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. W przypadku braku możliwości stawiennictwa w wyznaczonym terminie należy kontaktować się z Urzędem który wystawił wezwanie.

Na terenie administrowanym przez WKU w Elblągu co roku funkcjonują następujące Powiatowe Komisje Lekarskie:

  • Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Elblągu - (dotyczy osób zamieszkałych w miastach i gminach Starostwa Elbląskiego), miejsce pracy komisji: ul. Żeromskiego 22, Elbląg (Szpital Miejski Św. Jana Pawła II)
  • Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Elblągu - (dotyczy osób zamieszkałych na terenie m. Elbląg), miejsce pracy komisji: ul. Żeromskiego 22, Elbląg (Szpital Miejski Św. Jana Pawła II)
  • Powiatowa Komisja Lekarska w Braniewie - (dotyczy osób zamieszkałych na terenie Miasta i Starostwa Braniewskiego), miejsce pracy komisji: ul. Moniuszki 13, Braniewo (Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o.)


Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce ich pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

PAMIĘTAJ!!!

  W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu
Królewiecka 167a
82-300 Elbląg
tel. 261313480
fax. 261312488
wkuelblag@ron.mil.pl

    
  • BIP