Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ePUAP

W terenowych organach administracji wojskowej, tj. w wojewódzkich sztabach wojskowych i wojskowych komendach uzupełnień, obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe z zakresu powszechnego obowiązku obrony i służby wojskowej poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
   Platforma stanowi bezpieczny, elektroniczny kanał udostępniania usług świadczonych przez organy administracji publicznej. Umożliwia załatwianie spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu, za pośrednictwem Internetu. Od 2013 roku obywatele mogą załatwiać sprawy w wojskowych komendach uzupełnień za pomocą dwóch udostępnionych formularzy. Od 5 września 2014 roku na stronie ePUAP w dziale "Bezpieczeństwo narodowe >> Spełnianie powszechnego obowiązku obrony" udostępnione zostały 4 nowe, dedykowane formularze umożliwiające obywatelom kontakt z wojskową komendą uzupełnień.
   Instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują Państwo tutaj.

   Elektroniczna Skrzynka Podawcza:

1.  Pismo ogólne do wojskowego komendanta uzupełnień
2.  Informacja o zmianie miejsca zamieszkania, adresie do korespondencji lub pobycie za granicą
3.  Powiadomienie o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej
4.  Wniosek o  wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych
5.  Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przebieg służby wojskowej
6.  Ochotnicze zgłoszenie na ćwiczenia wojskowe
7.  Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej
8.  Wniosek o powołanie do terytorialnej służby wojskowej

Wymogi dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Elblągu:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP - w przypadku dokumentów dostarczanych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
  2. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekroczyć 3MB.
  3. Pismo wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządza się w formacie danych XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych na stronie WWW.EPUAP.GOV.PL
  4. Akceptowalne formaty załączników to: *.DOC, *.DOCX, *.RTF, *.XLS, *.XLSX, *.JPG, *.BMP, *.TIF, *.GIF, *.PDF, *.ZIP.

UWAGA: Dokumenty zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu
Królewiecka 167a
82-300 Elbląg
tel. 261313480
fax. 261312488
wkuelblag@ron.mil.pl

    
  • BIP