Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
CZYNNOŚCI KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z:

  • sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
  • ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
  • wstępnym przeznaczeniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form powszechnego obowiązku obronyRzeczypospolitej Polskiej, oraz przyjęciem wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej;
  • założeniem lub aktualizacją ewidencji wojskowej i przetwarzaniem danych gromadzonych w tej ewidencji;
  • wydaniem wojskowych dokumentów osobistych (książeczki wojskowej);
  • przeniesieniem do rezerwy osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej i wydaniem na ich wniosek, zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;
  • przygotowaniem rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu
Królewiecka 167a
82-300 Elbląg
tel. 261313480
fax. 261312488
wkuelblag@ron.mil.pl