Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
AKTUALNOŚCI

ROZPOCZYNA SIĘ NABÓR NA SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2019 ROKU

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu zaprasza osoby, które chcą zostać oficerami, posiadające tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, do składania wniosków.

Na podstawie decyzji Nr101/MON z dn. 9 sierpnia 2018 roku rozpoczyna się nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019r.

Decyzji Nr 175/MON z dnia 21 grudnia 2018 roku zmieniająca decyzję w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r.

Zarządzenie Nr 8/MON z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2019/2020.

Warunki i tryb rekrutacji na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w roku akademickim 2019/2020 (Załączniki do zarządzenia Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2019 r. (poz. 58)).

 

Planowane są następujące szkolenia:

 • 3 - miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusach osobowych medycznych, sprawiedliwości i obsługi prawnej oraz duszpasterstwa- termin składania wniosków: do 21 stycznia 2019 r.;
 • 12 - miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusach osobowych logistyki, wojsk lądowych, sprawiedliwości i obsługi prawnej, finansowym - termin składania wniosków: do 15 maja 2019 r.

Nabór prowadzą:

 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni;
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie;
 • Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu;
 • Lotnicza Akademia Wojskowa.

Oferta skierowana jest do:

 • absolwentów uczelni niebędących żołnierzami zawodowymi;
 • absolwentów krajowych uczelni medycznych.
 • szeregowych zawodowych (12- miesięczne).

PONADTO:

Planowane są 6 - miesięczne szkolenia:

 • szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusie osobowym przeciwlotniczym, grupy osobowej artylerii przeciwlotniczej oraz przeciwlotniczych zestawów rakietowych - termin składania wniosków: do 31 stycznia 2019 r.;
 • szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusie osobowym logistyki, grupy osobowej ogólnologisycznej - do 31 maja 2019 r.;

 

Nabór prowadzą:

 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie;
 • Lotnicza Akademia Wojskowa.

Oferta skierowana jest do:

 • podoficerów zawodowych.

 Tabela przedstawiająca limit przyjęć na studia w określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych:

KIERUNEK STUDIÓW Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Akademia  Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu Lotnicza Akademia w Dęblinie
budownictwo 50      
chemia 25      
elektronika i telekomunikacja 222      
geodezja i kartografia 40      
informatyka 80 20    
inżynieria bezpieczeństwa 15   30  
kryptologia i cyberbezpieczeństwo 107      
logistyka 120   15 25
lotnictwo i kosmonautyka 40     60
mechanika i budowa maszyn 65 15    
mechatronika 125 10    
nawigacja   35   23
systemy informacyjne w bezpieczeństwie   40    
dowodzenie \ zarządzanie     320  
Ogółem: 889 120 365 108
1482

 

Przydatne informacje dla kandydatów można znaleść na stronach:
www.mon.gov.pl
www.wojsko-polskie.pl

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu
Królewiecka 167a
82-300 Elbląg
tel. 261313480
fax. 261312488
wkuelblag@ron.mil.pl

  
 • BIP