Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
AKTUALNOŚCI

ROZPOCZYNA SIĘ NABÓR NA SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2019 ROKU

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu zaprasza osoby, które chcą zostać oficerami, posiadające tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, do składania wniosków.

Na podstawie decyzji Nr 101/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 9 sierpnia 2018 roku rozpoczyna się nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019r.

Planowane są następujące szkolenia:

 • 3 - miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusach osobowych medycznych, sprawiedliwości i obsługi prawnej oraz duszpasterstwa- termin składania wniosków: do 21 stycznia 2019r.;

 • 12 - miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusach osobowych logistyki, wojsk lądowych, sprawiedliwości i obsługi prawnej, finansowym- termin składania wniosków: do 15 maja 2019r.

  Nabór prowadzą:

  • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni;

  • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.

  Oferta skierowana jest do:

  • absolwentów uczelni niebędących żołnierzami zawodowymi;

  • absolwentów krajowych uczelni medycznych.

  PONADTO:

Planowane są szkolenia:

 • 6 - miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusach osobowych łączności i informatyki, logistyki, kadrowej, wojsk lądowych, rozpoznania i WRE, inżynierii wojskowej, OPBMR, wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, żandarmerii wojskowej, finansowej, wychowawczej, sprawiedliwości i obsługi prawnej, radiotechnicznej oraz przeciwlotniczej - termin składania wniosków: do 28 września 2018r.;

 • 3 - miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusach osobowych medycznym, sprawiedliwości i obsługi prawnej oraz duszpasterstwa - termin składania wniosków: do 21 stycznia 2019r.;

 • 12 - miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusach wojsk lądowych, sprawiedliwości i obsługi prawnej, łączności i informatyki- termin składania wniosków: do 15 maja 2019r.;

Nabór prowadzą:

 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni;

 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie;

 • Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu;

 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

Oferta skierowana jest do:

 • podoficerów zawodowych;

 • szeregowych zawodowych (12-miesięczne).

   

Przydatne informacje dla kandydatów można znaleść na stronach:
www.mon.gov.pl
www.wojsko-polskie.pl

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu
Królewiecka 167a
82-300 Elbląg
tel. 261313480
fax. 261312488
wkuelblag@ron.mil.pl