Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
AKTUALNOŚCI

ROZPOCZYNA SIĘ NABÓR NA SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2019 ROKU

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu zaprasza osoby, które chcą zostać oficerami, posiadające tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, do składania wniosków.

Na podstawie decyzji Nr108/MON z dn. 16 lipca 2019 roku rozpoczyna się nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2020r.

Zarządzenie Nr 8/MON z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2019/2020.

Warunki i tryb rekrutacji na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w roku akademickim 2019/2020 (Załączniki do zarządzenia Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2019 r. (poz. 58)).

 

Planowane są następujące szkolenia:

 • 3 - miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusach osobowych medycznych, sprawiedliwości i obsługi prawnej oraz duszpasterstwa- termin składania wniosków: do 24 stycznia 2020 r.;
 • 12 - miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusach osobowych logistyki, wojsk lądowych, sprawiedliwości i obsługi prawnej, finansowym - termin składania wniosków: do 29 maja 2020 r.

Nabór prowadzą:

 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni;
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie;
 • Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu;
 • Lotnicza Akademia Wojskowa.

Oferta skierowana jest do:

 • absolwentów uczelni niebędących żołnierzami zawodowymi;
 • absolwentów krajowych uczelni medycznych.
 • szeregowych zawodowych (12- miesięczne).

Nabór prowadzą:

 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie;
 • Lotnicza Akademia Wojskowa.

Oferta skierowana jest do:

 • podoficerów zawodowych.

 Tabela przedstawiająca limit przyjęć na studia w określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych:

KIERUNEK STUDIÓW Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Akademia  Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu Lotnicza Akademia w Dęblinie
budownictwo 52      
chemia 10      
elektronika i telekomunikacja 207      
geodezja i kartografia 20      
informatyka 107 15    
inżynieria bezpieczeństwa     60  
kryptologia i cyberbezpieczeństwo 116      
logistyka 57   20 20
lotnictwo i kosmonautyka 44     78
mechanika i budowa maszyn

83

15    
mechatronika 104 20    
nawigacja   40   18
systemy informacyjne w bezpieczeństwie   40    
dowodzenie \ zarządzanie     285  
Ogółem: 800 130 365 116
1411

 

Przydatne informacje dla kandydatów można znaleść na stronach:
www.mon.gov.pl
www.wojsko-polskie.pl

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu
Królewiecka 167a
82-300 Elbląg
tel. 261313480
fax. 261312488
wkuelblag@ron.mil.pl

  
 • BIP