Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu - POŻEGNANIE PRAKTYKANTÓW

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
18.09.2018
POŻEGNANIE PRAKTYKANTÓW

W dniu 14.09.2018 r. odbyło się uroczyste  pożegnanie studentów PWSZ w Elblągu Pana Grzegorza BARCIKOWSKIEGO i Pana Pawła KOBUSA odbywających sześciomiesięczne praktyki w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Elblągu w ramach projektu uczelni „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”

Podczas uroczystości Wojskowy Komendant Uzupełnień w Elblągu w imieniu własnym podziękował odchodzącym za zaangażowanie i rzetelność oraz bardzo dobre wywiązywanie się z powierzonych zadań, wyrażając głębokie przekonanie, że wiedza praktyczna zdobyta w trakcie praktyk przyczyni się do podniesienia kompetencji zawodowych.

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu
Królewiecka 167a
82-300 Elbląg
tel. 261313480
fax. 261312488
wkuelblag@ron.mil.pl