Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
13 czerwca 2018
EDUKACJA WOJSKOWA
13 czerwca 2018 roku na Ośrodku Szkolenia Łączności Pułku Wsparcia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w Elblągu odbył się egzamin praktyczny dla uczniów klasy o profilu wojskowym Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu.


Szkoła jako jedyna w naszym mieście jest uczestnikiem pilotażowego programu nauczania „Edukacja wojskowa”.  W podsumowaniu pierwszego etapu szkolenia uczestniczyło 13 młodych adeptów sztuki wojskowej. Uczestnicy wykazali się znacznym poziomem wiedzy i umiejętności praktycznych z takich dziedzin, jak: topografia, taktyka, pierwsza pomoc, rzut granatem czy musztra.

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu
Królewiecka 167a
82-300 Elbląg
tel. 261313480
fax. 261312488
wkuelblag@ron.mil.pl