BIP
Legia Akademicka

Informacje ogólne:

 

     Ministerstwo Obrony Narodowej wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchamia program ''Legia Akademicka'' reaktywując ideę ochotniczego szkolenia studentów.

 

     Program zakłada ochotnicze szkolenie studentów w wytypowanych uczelniach wyższych na podstawie art. 100 ust. 1 i 1a ustawy o powszechnym obowiązku obrony po zakończeniu której mianuje się ochotnika na stopień kaprala rezerwy. Program pilotażowy przewiduje również uruchomienie modułu oficerskiego w następnym roku akademickim dla ochotników, którzy zostali podoficerami rezerwy.

WYBRANA LISTA UCZELNI UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE "LEGIA AKADEMICKA" na terenie województwo warmińsko-mazurskiego i sąsiednich:

 

Województwo warmińsko-mazurskie:

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Województwo pomorskie:

  • Akademia Pomorska w Słupsku;
  • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku;
  • Uniwersytet Gdański.

Województwo kujawsko-pomorskie:

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy;

 


     Szkolenie składać się będzie z części teoretycznej – realizowanej na uczelni w ramach ok. 30 godzin lekcyjnych, oraz praktycznej – w wytypowanych jednostkach wojskowych oraz ośrodkach szkolenia w czasie tzw. przerwy wakacyjnej, w dwóch turach po 6 tygodni. Każda tura z kolei składa się z dwóch modułów:

  • moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi
  • moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

     Program pilotażowy przewiduje również uruchomienie modułu oficerskiego w następnym roku akademickim dla ochotników, którzy zostali podoficerami rezerwy realizowane w formie kursu przygotowującego do egzaminu na oficera. Będą mogli wziąć udział także absolwenci szkół średnich, którzy w ramach pilotażowego programu klas mundurowych ukończą szkolenie podstawowe będą mogli rozpocząć szkolenie wojskowe na studiach od razu od modułu podoficerskiego. 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel.:
tel.:261 312 435
lub na stronie www