BIP
Wojska Obrony Terytorialnej

      Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) - jako piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, będzie obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.

      Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie ok. 53 000, a ich służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia.

      Do końca 2019 roku zaplanowano utworzenie 63 batalionów, które wejdą w skład 17 brygad podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej.

      Pierwsze trzy brygady są już w trakcie formowania; przygotowanie następnych trzech jednostek zaplanowano na 2017 rok, kolejnych pięć brygad powstanie w 2018, a ostatnich sześć − w 2019 roku.

      W związku z planowanym formowaniem w 2018 r. 43 batalionu lekkiej piechoty w Garnizonie Braniewo rozpoczął się proces rekrutacji na wakujące stanowiska służbowe. Kandydaci (żołnierze rezerwy) mogą zgłaszać akces do pełnienia zawodowej służby na adres:

4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej

ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został Szef Sekcji Personalnej (S-1) mjr Jerzy BOCIAN ( tel. 261 323511, 727-018-991).


Wykaz stanowisk przeznaczonych do obsadzania przez żołnierzy zawodowych również pod numerem: Iwona ZALEWSKA ( tel. 261 312477) - Wydział Rekrutacji WKU w Elblągu.

Planowany termin rozpoczęcia naboru ochotników do 43 blp w Braniewie to październik 2018r. (170 etatów).

Dane kontaktowe do punktu informacyjnego dla kandydatów do WOT:

261 312 530; 261 313 495; 261 313 475