BIP
2013 r.

AKTUALNOŚCI

 

________________________________________________________________________

2013-12-20


KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2014 ROKU

   
   Przyszłoroczna kwalifikacja wojskowa rozpocznie się 3 lutego 2014 roku i obejmie około 280 tysięcy osób. Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych, kwalifikacja potrwa do 30 kwietnia. Obejmie ona wszystkich mężczyzn, którzy urodzili się w 1995 roku oraz w latach 1990 - 1994, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Obowiązek stawiennictwa się przed komisją będą też mieć osoby urodzone w latach 1993 - 1994, w stosunku do których orzeczono czasową niezdolność do służby i wyznaczony termin tej niezdolności mija przed zakończeniem kwalifikacji.
   Przed komisją powinny też stanąć panie, które kończą naukę na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych. Kwalifikacja jest obowiązkowa.


Rozporządzenie MSW i MON (Dz.U. z 2013 poz. 1491):Kliknij aby zobaczyć!

 Tekst: Łukasz BANACH

________________________________________________________________________

2013-12-03


UROCZYSTE PRZEKAZANIE OBOWIĄZKÓW
WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ W ELBLĄGU

  
   W dniu 2 grudnia 2013 r. w Sali Tradycji 16 Dywizji Zmechanizowanej odbyła się uroczystość przekazania obowiązków Wojskowego Komendanta Uzupełnień. Bohaterami uroczystości byli: zdający obowiązki ppłk dypl. Remigiusz PIASECKI oraz obejmujący ppłk mgr Jerzy WIECZOREK.

 

 

  Ceremonia w asyście pocztu sztandarowego rozpoczęła się meldunkiem Szefa Wydziału - Zastępcy Wojskowego Komendanta Uzupełnień mjr Mirosława KALITY. Po odczytaniu rozkazów personalnych, nastąpiło złożenie meldunków Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie płk dypl. Andrzejowi SZCZOŁKOWI o zdaniu i objęciu obowiązków służbowych.

  - Dziękuje Panu ppłk Remigiuszowi Piaseckiemu za 10 lat służby w WKU na rzecz naszej Ojczyzny, za ofiarność i lojalność, za osiągnięcia, które sytuowały WKU w Elblągu wśród najlepszych. Panu ppłk Jerzemu Wieczorkowi życzę sukcesów w służbie i wszelkiej pomyślności - powiedział podczas uroczystości w swoim wystąpieniu płk Andrzej SZCZOŁEK.

  W gronie uczestniczących w uroczystości nie zabrakło m.in. gen. dyw. dr Leszka SURAWSKIEGO Dowódcy 16 DZ, dowódców jednostek wojskowych z terenu Elbląga i Braniewa, Komendanta Placówki Straży Granicznej, przedstawiciela Komendy Policji w Elblągu, Dyrektor PUP w Elblągu Pani Iwony RADEJ oraz przedstawicieli władz administracji samorządowej.

  Ppłk dypl. Remigiusz PIASECKI, z rąk Szefa WSzW w Olsztynie, otrzymał Brązową Odznakę Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Ppłk dypl. Remigiusz PIASECKI - służbę wojskową rozpoczął w 1979 r. jako podchorąży w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych. Następnie w latach 1983 - 1988 pełnił służbę w 60 pułku czołgów na stanowisku dowódcy plutonu, a następnie dowódcy kompanii.
  W latach 1988 - 1991 był słuchaczem Akademii Sztabu Generalnego WP, a następnie Akademii Obrony Narodowej na kierunku ogólnym.
Po ukończeniu akademii został skierowany do 16 Dywizji Zmechanizowanej na stanowisko starszego oficera operacyjnego.
  W latach 1993 - 1994 pełnił służbę na stanowisku dowódcy batalionu czołgów w 27 pułku zmechanizowanym, a następnie w 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej.
  W latach 1994 - 2001 skierowany do 14 Brygady Zmechanizowanej, gdzie pełnił służbę na stanowiskach kierownika sekcji operacyjnej i szefa sztabu brygady.
  W latach 2001 - 2003 był zastępcą dowódcy 20 Brygady Zmechanizowanej.
  Od 2003 r. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Elblągu.
  Odznaczony: Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Brązowym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Brązową Odznaką Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej.


 
Galeria zdjęć: Kliknij aby zobaczyć!
Wywiad dla TV Elbląg: Kliknij aby zobaczyć!
Artykuł na stronie ELBLĄG.wm.pl: Kliknij aby zobaczyć!
Artykuł na stronie elblag.net: Kliknij aby zobaczyć!
Artykuł na stronie 16 PDZ:
Kliknij aby zobaczyć!
Tekst: Agnieszka KRUSIŃSKA
Fot.:Łukasz BANACH

________________________________________________________________________

2013-11-26


NARADA SZKOLENIOWA

  
   W dniach 21 - 22 listopada br. w Lidzbarku Warmińskim odbyła się narada szkoleniowo - metodyczna z kierowniczą kadrą Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego oraz wojskowych komend uzupełnień.

 

 

  Wojskową Komendę Uzupełnień w Elblągu reprezentował Wojskowy Komendant Uzupełnień cz.p.o. mjr Mirosław KALITA wraz z pracownikami pionu ochrony, wydziału rekrutacji oraz referentem prawno - administracyjnym.

 

  Głównymi założeniami szkoleniowymi powyższego przedsięwzięcia była ocena przyjętych procedur w działalności WSzW i WKU oraz rozwiązań z zakresu szkolenia operacyjnego. W trakcie rozmów dokonano m.in. omówienia funkcjonowania systemu rekonwersji oraz opieki nad weteranami, a także ochronę informacji niejawnych i działalność kadrową w okresie zbliżających się zmian ustawowych.

 
  W ocenie Szefa WSzW w Olsztynie płk Andrzeja SZCZOŁKA osiągnięto cel szkoleniowy, a omawiane obszary działalności służbowej i przyjęte modelowe sposoby postępowania, zaowocują podniesieniem poziomu realizowanych zadań przez TOAW.

 

 

 

Tekst:Agnieszka KRUSIŃSKA

________________________________________________________________________

2013-11-08


UROCZYSTE WRĘCZENIE MEDALI

  
   W dniu 7 listopada br. mjr Mirosław KALITA pełniący obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, wręczył podległym pracownikom medale za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków.

W gronie wyróżnionych medalem "Za Zasługi Dla Obronności Kraju" znaleźli się:
 • Jolanta ŚMIGIEL (złoty medal)

Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" otrzymał:

 • Wojciech JOCZ (złoty medal)
Mjr Mirosław KALITA gratulując przyznanych wyróżnień podziękował swoim podwładnym za ich dotychczasową sumienną służbę i pracę oraz przekazał wszystkim pracownikom najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności z okazji święta.

"Przed nami kolejny okres intensywnej pracy, ale jestem pewien, że osiągniemy zamierzone efekty i będzie to nasz wspólny sukces"
- podkreślił Szef Wydziału - Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień.


 

 

Tekst: Agnieszka KRUSIŃSKA
Fot. Zbigniew BIEDRZYCKI

________________________________________________________________________

2013-10-31


DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I DZIEŃ ZADUSZNY

  
Dla tych, którzy odeszli w nieznany świat.
Płomień na wietrze kołysze wiatr.
Dla nich tyle kwiatów pod cmentarnym murem i niebo jesienne u góry...

"Dla tych, którzy odeszli" - Gellnerowa Danuta


   1 listopada
jest najważniejszym dniem obchodów zadusznych i odwiedzania cmentarzy. Ten dzień skłania Polaków do zadumy. Częściej myślimy wtedy o tych, którzy odeszli. Również o tych, którzy zgineli, broniąc wolności i suwerenności.
W okresie poprzedzającym Święto Zmarłych delegacja Wojskowej Komendy Uzupełnień w Elblągu złożyła wiązanki kwiatów i zapaliła znicze na grobach żołnierzy poległych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju
.

***
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

***


 

Tekst: Agnieszka KRUSIŃSKA
Fot. Łukasz BANACH

________________________________________________________________________

2013-10-28


ŚWIĘTO TOAW

  

    Zarządzeniem Nr 110/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2012 r. zmieniając zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej zostało określone na dzień 27 października.

   Z okazji tego święta w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Elblągu, 24 października 2013 r. odbyła się uroczysta zbiórka. W trakcie tej uroczystości został odczytany rozkaz Wojskowego Komendanta Uzupełnień w sprawie wyróżnienia żołnierzy zawodowych i pracowników WKU.

   W dniu 25 października 2013 r. odbyły się wojewódzkie obchody święta TOAW, Wojskową Komendę Uzupełnień w Elblągu reprezentowali Komendant cz.p.o. mjr Mirosław KALITA i spec. Marek SPŁOCHARSKI.

   Podczas uroczystości płk Andrzej SZCZOŁEK wręczył spec. Markowi SPŁOCHARSKIEMU "Brązowy Medal Za Zasługi Dla Obronności Kraju".

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w działalności służbowej i w życiu prywatnym.

 


 

 Tekst: Agnieszka KRUSIŃSKA

________________________________________________________________________

2013-10-21


TARGI PRACY

  
   W dniu 16 października 2013 r. w ramach "Tygodnia Obywateli Europy na Warmii i Mazurach", przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Elblągu uczestniczyli w Targach Pracy zorganizowanych w Centrum Sportowo - Biznesowym w Elblągu. Podczas targów zostały zaprezentowane oferty pełnienia czynnej służby zawodowej, a w tym: służby przygotowawczej, NSR oraz zawodowej służby wojskowej.

 

  Najczęściej zadawane pytania do przedstawicieli WKU w punkcie informacyjnym dotyczyły zawodowej służby wojskowej oraz warunków, które należy spełnić, aby wstąpić w szeregi żołnierzy zawodowych.


 


Tekst: Agnieszka KRUSIŃSKA

________________________________________________________________________

2013-10-07


ŚWIĘTO 9 BRYGADY KAWALERII PANCERNEJ W BRANIEWIE

   
   W dniu 4 października 2013 roku przypada święto 9 Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie. Z tej okazji jednostka otworzyła bramy dla zwiedzających, organizując pokaz sprzętu i uzbrojenia, a także prezentując stoiska promocyjne służb i instytucji mundurowych oraz administracyjno - samorządowych. Wsród gości obecny był m.in. wiceminister obrony narodowej Waldemar Skrzypczak.

   Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu uczestniczyła w obchodach, organizując punkt informacyjno - promocyjny. Przedstawiciele Wydziału Rekrutacji udzielali informacji o różnych formach służby wojskowej. Stoisko w postaci namiotu cieszyło się dużym zainteresowaniem.

 

Galeria zdjęć: Kliknij aby zobaczyć!

Tekst: Agnieszka KRUSIŃSKA
Fot. Elżbieta KANTYPOWICZ - CZAPLICKA

________________________________________________________________________

2013-10-01


ZMIANA NA STANOWISKU
WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ W ELBLĄGU

  
   W dniu 30 września 2013 r. odbyła się uroczystość pożegnania ppłk dypl. Remigiusza PIASECKIEGO, który przestał pełnić obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Elblągu i z dniem 1 października 2013 r. został przydzielony do dyspozycji Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie.


  Podpułkownik Remigiusz PIASECKI żegnając się, uroczyście przekazał obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Elblągu swojemu dotychczasowemu zastępcy majorowi Mirosławowi KALICIE.

 

 
Tekst: Agnieszka KRUSIŃSKA


________________________________________________________________________

2013-09-27


UWAGA!

   Trwa nabór kandydatów do korpusu oficerów na 8,5 - miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupach osobowych: obsługi prawnej, ekonomiczno - finansowej, orkiestr i zespołów estradowych.

   Kandydaci mogą składać wnioski w terminie do 30 września 2013 r. do Dyrektora Departamentu Kadr MON za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień. Szkolenie odbędzie się w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Informację o naborze na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w innych grupach osobowych
 -
Kliknij aby zobaczyć!Tekst: Agnieszka KRUSIŃSKA

 

________________________________________________________________________

2013-09-24


UROCZYSTE WRĘCZENIE MEDALI

   W dniu 23 września 2013 r., podczas uroczystego apelu, w Sali Tradycji 16 DZ, Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk dypl. Remigiusz PIASECKI dokonał wręczenia Medali "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" żołnierzom zawodowym oraz pracownikom wojska za ich dotychczasową długoletnią pracę i służbę.

W gronie wyróżnionych znaleźli się:

ZŁOTY  MEDAL "SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY"
 • mjr KALITA Mirosław
 • Mjr LECH Bogdan
 • Pani LISAK Anna
 • Pani ŚMIGIEL Jolanta
 • Pani JAWORSKA Izabela

SREBRNY MEDAL "SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY"

 • Pani WOJTCZAK Anna
  Ppłk dypl. Remigiusz PIASECKI gratulując przyznanych wyróżnień podziękował swoim podwładnym za ich dotychczasową sumienną i dobrą pracę oraz przekazał najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

*****

Gratulujemy wszystkim odznaczonym

*****


 

Galeria zdjęć: Kliknij aby zobaczyć!

Tekst: Agnieszka KRUSIŃSKA

 

________________________________________________________________________

2013-09-17


ZAWODY W BIEGACH NA ORIENTACJĘ O PUCHAR DOWÓDCY 16 PDZ

    Wrzesień jest miesiącem obchodów powstania 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu. Z tej okazji zorganizowano zawody w biegach na orientację o puchar Dowódcy 16 PDZ. Orientaliści ścigali się po lesie Bażantarnia. W zawodach udział wzięła również reprezentacja Wojskowej Komendy Uzupełnień w Elblągu. Po zaciętej rywalizacji ostatecznie zajęliśmy I miejsce.

 Tekst: Katarzyna KROCZYK

________________________________________________________________________

2013-07-05


JESIENNE ĆWICZENIA WOJSKOWE

"Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic" - art. 26 Konstytucji RP.


   Informujemy, że żołnierze rezerwy posiadający nadany przydział mobilizacyjny do jednostek wojskowych w Elblągu i Braniewie mogą otrzymać karty powołania na ćwiczenia wojskowe, które odbędą się w okresie: wrzesień - grudzień w wymiarze do 10 dni. (Dz. U. z 2013 r. poz. 299)

W trakcie ćwiczeń żołnierze rezerwy będą zapoznani z najnowszym wyposażeniem i sprzętem będącym na wyposażeniu jednostek wojskowych oraz zmianami jakie w ostatnim okresie dokonały się w Siłach Zbrojnych.

Odbycie ćwiczeń wojskowych może być przepustką do zawodowej służby wojskowej oraz szansą na podniesienie kwalifikacji i przeżycia wspaniałej przygody.


OCHOTNICY - żołnierze rezerwy
, którzy chcieliby wziąć udział w ćwiczeniach wojskowych proszeni są o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień w Elblągu.

Szczegółowe informacje w zakresie ćwiczeń wojskowych uzyskają państwo pod nr. tel. (55) 230 24 65 lub (55) 230 34 75 bądź osobiście w siedzibie WKU, pok. 16.

 

Więcej informacji - Kliknij aby zobaczyć!
Tekst: Agnieszka KRUSIŃSKA

 

________________________________________________________________________

2013-05-29


OBCHODY DNIA WETERANA

   W związku z obchodzonym w dniu 29 maja Dniem Weterana Działań Poza Granicami Państwa przedstawiciele WKU w Elblągu złożyli wiązanki i zapalili znicze na grobach żołnierzy poległych w czasie wykonywania zadań służbowych w ramach PKW w Iraku.


Galeria zdjęć: Kliknij aby zobaczyć!
Tekst: Agnieszka KRUSIŃSKA
Fot. Łukasz BANACH

 

________________________________________________________________________

2013-05-29


29 MAJA 2013 r. DZIEŃ WETERANA

   W okazji Dnia Weterana w uznaniu dla patriotycznej postawy, odwagi i bohaterstwa, wszystkim Weteranom życzymy pomyślności osobistej oraz zadowolenia z dobrze spełnionego obowiązku wobec Ojczyzny. Niech zdrowie, troska otoczenia oraz satysfakcja z dokonań towarzyszą Wam każdego dnia.

Tekst: Agnieszka KRUSIŃSKA

 

________________________________________________________________________

2013-05-29


MISTRZOSTWA WSZW W OLSZTYNIE
W BIEGACH NA ORIENTACJĘ 23 - 24 maja 2013 r.

   W dniach 23 - 24.05.2013 r. przeprowadzone zostały Mistrzostwa WSzW w Olsztynie w biegach na orientację. Zawody odbyły się w malowniczym lesie nad rzeką Bauda pod Fromborkiem oraz w Parku Bażantarnia w Elblągu.

Indywidualnie:

I miejsce zajął mjr Bogdan LECH z WKU w Elblągu
II miejsce zajął kpt. Jarosław FIEDUCIK z WKU w Elblągu
III miejsce zajął p. Julita ZIMNIAK z WKU w Lidzbarku Warmińskim

Drużynowo:


I miejsce
zajęła reprezentacja WKU w Elblągu
II miejsce zajęła reprezentacja WSzW w Olsztynie
III miejsce zajęła reprezentacja WKU w Ostródzie

GRATULUJEMY!


Galeria zdjęć: Kliknij aby zobaczyć!
Tekst: Katarzyna KROCZYK

 

________________________________________________________________________

2013-05-27


NABÓR KANDYDATÓW DO SZKOŁY PODOFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH W POZNANIU

   Minister Obrony Narodowej podjął decyzję o naborze kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych (Decyzja Nr 133/MON z dnia 13 maja 2013r.).

Najważniejsze informacje płynące z decyzji:
 • Limit kandydatów: 32 miejsca;
 • Osoby ubiegające się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego dla tych osób wojskowego komendanta uzupełnień do dnia 31 maja 2013r.
Decyzja Nr 133/MON dn.13.05.2013r.: Kliknij aby zobaczyć!
Tekst: Elżbieta KANTYPOWICZ - CZAPLICKA

 

________________________________________________________________________

2013-05-22


FESTYN MUNDUROWY

   W dniu 17.05.2013 r. na placu szkoleniowym u zbiegu ul. Piłsudskiego i Królewieckiej, odbył się festyn mundurowy w którym służby mundurowe: Wojsko, Straż Graniczna, Straż Pożarna połączyły siły, by atrakcyjnie, edukacyjnie i rozrywkowo zaprezentować się najmłodszym. Swoje stanowisko wystawiła również Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu, promując służbę przygotowawczą, służbę w NSR oraz zawodową służbę wojskową.


Galeria zdjęć: Kliknij aby zobaczyć!
Tekst: kpt. Jarosław FIEDUCIK

 

________________________________________________________________________

2013-05-21


"NIKT NIE ZOSTAJE"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   W związku z obchodami Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa
  w dniach 27 - 28 maja 2013 roku
Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Olsztynie, przy ulicy Warszawskiej 96
organizuje DNI OTWARTE PRACOWNI.
W trakcie dni otwartych pracownia oferuje możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej, wsparcia, doradztwa, diagnozy.

Zapraszamy WETERANÓW
oraz

CZŁONKÓW ICH RODZIN


tel. (89) 542 34 72 lub numer wojskowy 32 34 72
Tekst: mjr Bogdan LECH

 

________________________________________________________________________

2013-05-02


UROCZYSTOŚCI DNIA FLAGI NA ELBLĄSKIEJ STARÓWCE PRZY BRAMIE TARGOWEJ

   W dniu 02.05.2013 r. na Elbląskiej Starówce przy Bramie Targowej mieszkańcy miasta uroczyście obchodzili Dzień Flagi. Z tej okazji Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu zorganizowała Punkt Informacyjny o Wojsku Polskim, w tym o ochotniczych formach służby wojskowej. Wydelegowani przedstawiciele Wydziału Rekrutacji WKU udzielali zainteresowanym szczegółowych informacji, wręczali informatory i foldery promocyjne oraz rozmaite gadżety wojskowe.


Galeria zdjęć: Kliknij aby zobaczyć!
Link do artykułu na www.bogatyelblag.pl: Kliknij aby zobaczyć!
Link do artykułu na www.umelblag.pl: Kliknij aby zobaczyć!
Tekst: kpt. Jarosław FIEDUCIK

>

________________________________________________________________________ 

2013-04-26

 

 

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA DLA STUDENTÓW W KORPUSIE PODOFICERÓW

 

W związku z planowanym uruchomieniem służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach dla studentów w korpusie podoficerów w 2013 roku, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu zaprasza chętnych do składania wniosków w terminie do  14 maja 2013 r.

Służba przygotowawcza to oferta dla osób, które dotychczas nie odbyły szkolenia wojskowego, a chciałyby je odbyć w trybie ochotniczym.

 

 

 

 

 

 

 

 Czas trwania służby przygotowawczej pełnionej przez studentów, obejmuje dwa okresy w czasie letnich przerw wakacyjnych:

 • okres kształcenia podstawowego - jednakowy dla wszystkich żołnierzy i wynosi do trzech miesięcy;
 • okres kształcenia specjalistycznego - z praktyką dowódczą w jednostkach wojskowych i wynosi do 2 miesięcy.

W przypadku żołnierzy kształcących się na podoficerów, celami kształcenia są:

 • przygotowanie kadetów do dowodzenia drużyną;
 • przekazanie żołnierzom wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań na stanowiskach w jednostkach wojskowych.

   Ośrodek szkolenia kształci żołnierzy służby przygotowawczej na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych zgodnie z programem szkolenia. Kształcenie żołnierzy prowadzone jest w systemie kursów.

   Kształcenie w ośrodku szkolenia obejmuje:

 • zajęcia programowe i fakultatywne;
 • szkolenia i ćwiczenia w warunkach poligonowych;
 • ćwiczenia w jednostkach wojskowych;
 • zaliczenia;
 • egzamin końcowy;
 • inne przedsięwzięcia o charakterze organizacyjno - edukacyjnym i szkoleniowym.

   W czasie odbywania praktyk, zapewnia się słuchaczom warunki do praktycznego dowodzenia, udział w przedsięwzięciach szkoleniowych i państwowych, z udziałem kadry jednostki wojskowej lub pododdziału oraz odpowiednie warunki do samodzielnej nauki.

  

   Warunkiem ukończenia kształcenia w ośrodku szkolenia jest zdanie egzaminu końcowego zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej z wynikiem, co najmniej dostatecznym.

  

   Pierwszy okres szkolenia (szkolenie podstawowe) rozpocznie się 1 lipca 2013 r. i realizowane będzie w Ośrodku Zamiejscowym Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Zegrzu.


Tekst: Łukasz BANACH

 

________________________________________________________________________

 2013-04-19


TARGI PRACY I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

    

 

   W dniu 18 kwietnia 2013 r. Wojskowa Komenda Uzupełnień wzięła udział w Targach Pracy i Przedsiębiorczości zoorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy we współpracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu. Podczas targów zostały zaprezentowane oferty pełnienia czynnej służby wojskowej, a w tym: przygotowawczej, Narodowych Sił Rezerwowych oraz zawodowej służby wojskowej.

 

   Punkt informacyjny cieczył się dużym zainteresowaniem. Najwięcej pytań dotyczyło zawodowej służby wojskowej, m.in.: jak wstąpić w szeregi żołnierzy zawodowych i jakie należy spełniać warunki.

 

  

 

 

 

 

Galeria zdjęć:Kliknij aby zobaczyć

Link do artykułu na PortEl:Kliknij aby zobaczyć

Tekst: Agnieszka KRUSIŃSKA

 

________________________________________________________________________

 


KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2013 ROKU

 

   W dniach 3 - 30 kwietnia 2013 r. na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Elblągu pracuje Powiatowa Komisja Lekarska nr 1, która obejmuje gminy i miasta Starostwa Elbląskiego.

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

 

 • mężczyzn urodzonych w 1994 roku;
 • mężczyzn urodzonych w latach 1989 - 1993, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • inne osoby wskazane w rozporządzeniu.


SPRAWDŹ >>TUTAJ<< CZY PODLEGASZ KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W TYM ROKU!
Tekst: Łukasz BANACH

________________________________________________________________________

WRĘCZENIE MEDALU ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ


    

   W dniu 15 marca 2013 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Elblągu miało miejsce uroczyste wręczenie medali za długoletnią służbę.


Odznaczeni zostali:
 • Złotym Medalem za Długoletnią Służbę: Pan Stanisław SZADEJKO oraz Pan Tadeusz SIJKA;
 • Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę: Pan Wiesław BEDNARSKI.

   Pan Stanisław SZADEJKO oraz Pan Tadeusz SIJKA zostali uhonorowani przez Prezydenta RP Bronisława KOMOROWSKIEGO, złotymi medalami za ponad 40-letnią pracę w resorcie Obrony Narodowej. Natomiast Pan Wiesław BEDNARSKI za ponad 27-letnią pracę.

Wręczenia dokonał Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk dypl. Remigiusz PIASECKI w obecności całego stanu osobowego.


Uhonorowanym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

  

 

 

Galeria zdjęć:Kliknij aby zobaczyć!

Tekst: Agnieszka KRUSIŃSKA

 

 

________________________________________________________________________

 


MISTRZOSTWA WSZW W OLSZTYNIE W KONKURENCJACH PŁYWACKICH


    

   W dniu 01.03.2013 r. na krytej pływalni DELFIN w Elblągu odbyły się Mistrzostwa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie w konkurencjach pływackich stylem klasycznym i dowolnym na dystansie 50m.


   Udział w zawodach wzięli przedstawiciele Wojskowych Komend Uzupełnień podległych WSzW w Olsztynie. W pływaniu stylem klasycznym wygrał mjr Wojciech PRUSZYŃSKI z WKU w Giżycku, a w stylu dowolnym kpt. Arkadiusz KULESZA z WSzW w Olsztynie
.

  

 

 

Galeria zdjęć:Kliknij aby zobaczyć!

Tekst: Agnieszka KRUSIŃSKA
Fot.: Katarzyna KROCZYK

 

________________________________________________________________________

 

RUSZA KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2013 ROKU

  

   Przypominamy: od dnia 6 lutego 2013 r. w Elbląskim Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią, przy ul. Komeńskiego 35, rozpocznie się kwalifikacja wojskowa.

Tydzień później - od 12 lultego 2013 r. - rozpocznie się również kwalifikacja wojskowa w Braniewie, w Powiatowym Centrum Medycznym przy ul. Moniuszki 13.


SPRAWDŹ >>TUTAJ<< CZY PODLEGASZ KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W TYM ROKU!
Tekst: Łukasz BANACH

 

________________________________________________________________________

 


UROCZYSTE POŻEGNANIE


    

   W dniu 31 stycznia 2013 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Elblągu odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego do rezerwy kpt. Marka SPŁOCHARSKIEGO. W imieniu kadry i pracowników WKU w Elblągu, odchodzącego oficera pożegnał Wojskowy Komendant Uzupełnień, ppłk dypl. Remigiusz PIASECKI.

  

  Pan kpt. Marek SPŁOCHARSKI w 1986 r. ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. W 2001 roku ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku: Ekonomia w zakresie transportu i logistyki. Następnie w 2009 r. podwyższył swoje kwalifikacje kończąc studia podyplomowe na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w zakresie prawno - społecznych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi.

   Zawodową służbę wojskową rozpoczął obejmując stanowisko służbowe dowódcy plutonu artylerii przeciwlotniczej w 51 Pułku Czołgów Średnich. Następnie kolejno zajmował stanowiska:

 • dowódcy planu ogniowego w 9 pułku zmechanizowanym;
 • dowódcy baterii w 27 pułku zmechanizowanym;
 • dowódcy baterii i dywizjonu w 9 Brygadzie Pancernej.

  W latach 1998 - 2002 zajmował stanowisko oficera Sekcji Poboru i Uzupełnień w WKU w Braniewie. Następnie od września 2002 r. do marca 2004 r. zawodową służbę wojskową pełnił na stanowisku Szefa Sekcji Operacyjnej w 13 pułku przeciwlotniczym.

  Od 8 marca 2004 r. swoją służbę zawodową związał z Wojskową Komendą Uzupełnień w Elblągu, gdzie zajmował stanowisko oficera Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami.

   Był wielokrotnie wyróżniany medalami i odznaczeniami resortowymi oraz państwowymi.

 

 

*****

Panu kpt. Markowi SPŁOCHARSKIEMU dziękujemy za wspólną służbę i pracę. Życzymy wszystkiego najlepszego, sukcesów w realizacji dalszych planów życiowych oraz dużo zdrowia i szczęścia w życiu prywatnym.


*****

 


 

Galeria zdjęć:Kliknij aby zobaczyć!

Tekst: Agnieszka KRUSIŃSKA

________________________________________________________________________

 


POŻEGNANIE


    

   W Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Elblągu w dniu 16 stycznia 2013 r. płk Andrzej SZCZOŁEK uroczyście pożegnał kpt. Marka SPŁOCHARSKIEGO odchodzącego z dniem 31 stycznia 2013 r. do rezerwy.
  W obecności całego stanu osobowego płk Andrzej SZCZOŁEK serdecznie podziękował odchodzącemu oficerowi za ponad 30 letnią służbę wojskową, doceniając wkład i zaangażowanie podczas wykonywanych przez niego zadań służbowych.


 


Galeria zdjęć:Kliknij aby zobaczyć!

Tekst: Agnieszka KRUSIŃSKA

________________________________________________________________________

 


KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2013 ROKU


  
  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 roku, zostanie przeprowadzona w dniach: 06.02.2013 r. - 29.04.2013 r. kwalifikacja wojskowa na terytorium kraju.

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
 • mężczyzn urodzonych w 1994 roku;
 • mężczyzn urodzonych w latach 1989 - 1993, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • inne osoby wskazane w rozporządzeniu.

Głównym celem kwalifikacji wojskowej jest określenie zdolności do czynnej służby wojskowej oraz założenie ewidencji wojskowej (w tym wydanie książeczki wojskowej).

Więcej informacji na temat kwalifikacji wojskowej w 2013 roku, przeprowadzanej na terenie administrowanym przez WKU w Elblągu, znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem:

 

Kwalifikacja Wojskowa 2013


________________________________________________________________________

 


REKRUTACJA DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO LICEUM LOTNICZEGO W DĘBLINIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014


  
   Ogólnokształcące Liceum Lotnicze jest średnią szkołą ponadgimnazjalną o profilu matematyczno - fizycznym. Nauka trwa 3 lata. W szkole realizowany jest rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki i języka angielskiego (drugim językiem obcym jest język niemiecki lub język rosyjski) oraz blok przedmiotowy przysposobienia wojskowego, obejmujący zarys wiadomości lotniczych i kondycyjno - sprawnościowe przygotowanie do lotów wg programów autorskich. Uczniowie spełniający warunki realizują szkolenie lotnicze: spadochronowe, szybowcowe i samolotowe. Naukę w liceum kończy egzamin maturalny.
    Szkoła zapewnia bezpłatny internat, wyżywienie, opiekę lekarską i umundurowanie. W szkole nie ma innych profili nauczania.
   Ogólnokształcące Liceum Lotnicze przygotowuje kandydatów na studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych.

W roku szkolnym 2
013/2014 szkoła przyjmuje do I klasy 54 kandydatów, w tym 5 dziewcząt.

Szczegółowe zasady rekrutacji, a także informacje na temat szkoły, znajdują sie tu:


www.lotnik.com
Tekst: mjr Bogdan LECH


________________________________________________________________________

 

 

 

PROMOCJA SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO


  
   16.01.2013 r. oficer z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Elblągu odwiedził Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie. W szkolnej auli odbyło się spotkanie z klasami maturalnymi. Kpt. Jarosław FIEDUCIK przedstawił możliwości kontynuowania nauki w akademiach wojskowych i wyższych szkołach oficerskich. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała informacji na temat rekrutacji do uczelni wojskowych na rok akademicki 2013/2014 oraz na temat charakteru studiów wojskowych.
Tekst: Katarzyna KROCZYK


________________________________________________________________________